Одбори

Председник и заступник ЕТРАН-а
Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет Ниш
Потпредседник
Др Предраг Петровић, научни саветник, Институт ИРИТЕЛ, Београд
Председник Одбора за научне и стручне скупове
Др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд

Председништво друштва за ЕТРАН
Електроника
Проф. др Ванчо Литовски, Електронски факултет Ниш
Проф. др Бранко Докић, Електротехнички факултет Бања Лука
Телекомуникације
Др Предраг Петровић, научни саветник, Институт ИРИТЕЛ, Београд
Рачунарство
Проф. др Драган Јанковић, Електронски факултет Ниш
Проф. др Зора Коњовић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Аутоматика
Проф. др Милић Стојић, Електротехнички факултет, Београд
Проф. др Бранко Ковачевић, Електротехнички факултет, Београд
Нуклеарна техника
Проф. др Јасмина Вујић, University of Berkeley, California
Акустика
Проф. др Миомир Мијић, Електротехнички факултет, Београд
Антене и простирање
Проф. др Бранко Колунџија, Електротехнички факултет, Београд
Вештачка интелигенција
Проф. др Срђан Станковић, Електротехнички факултет, Београд
Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
Проф. др Бранимир Рељин, Електротехнички факултет, Београд
Електроенергетика
Проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука, Нови Сад
Проф. др Јерослав Живанић, Факултет техничких наука Чачак
Биомедицинска техника
Академик Дејан Поповић, Електротехнички факултет, Београд
Метрологија
Проф. др Божидар Димитријевић, Електронски факултет Ниш
Микроелектроника и оптоелектроника
Др Милољуб Смиљанић, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд
Академик Нинослав Стојадиновић, Електронски факултет Ниш
Микроталасна техника, технологије и системи
Проф. др Братислав Миловановић, Електронски факултет Ниш
Роботика и флексибилна аутоматизација
Проф. др Вељко Поткоњак, Електротехнички факултет, Београд
Одбор за научне и стручне скупове
Др Зоран Јакшић, научни саветник, ИХТМ Београд, председник
Проф. др Зорица Николић, Електронски факултет, Ниш, потпредседник
Проф. др Вељко Поткоњак, Електротехнички факултет, Београд, потпредседник
Електроника
Проф. др Предраг Петковић, Електронски факултет Ниш
Телекомуникације
Проф. др Зорица Николић, Електронски факултет Ниш
Проф. др Александра Смиљанић, Електротехнички факултет, Београд
Рачунарство
Проф. др Иван Милентијевић, Електронски факултет Ниш
Проф. др Мирослав Поповић, Факултет техничких наука Нови Сад
Аутоматика
Prof. dr Željko Đurović, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Нуклеарна техника
Др Миодраг Милошевић, Институт Винча, Београд
Акустика
Проф. др Дејан Ћирић, Електронски факултет Ниш
Антене и простирање
Доц. др Миодраг Тасић, Електротехнички факултет, Београд
Вештачка интелигенција
Проф. др Милан Милосављевић, Универзитет Сингидунум, Београд
Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
Проф. др Мирослав Лутовац, Универзитет Сингидунум, Београд
Електроенергетика
Др Мирослав Бјекић, Факултет техничких наука, Чачак
Биомедицинска техника
Проф. Никола Јорговановић, Факултет техничких наука Нови Сад
Метрологија
Проф. др Платон Совиљ, Факултет техничких наука Нови Сад
Микроелектроника и оптоелектроника
Др Зоран Јакшић, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд
Проф. др Анета Пријић, Електронски факултет Ниш
Микроталасна техника, технологије и системи
Проф. др Вера Марковић, Електронски факултет Ниш
Нови материјали
Проф. др Небојша Митровић, Факултет техничких наука, Чачак
Роботика и флексибилна аутоматизација
Др Александар Родић, Институт Михајло Пупин, Београд