Позив

Подношење радова
Први позив за овогодишњу конференцију ЕТРАН-а можете наћи овде.

За конференцију ЕТРАН-а могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја.

За Конференцију се прихватају радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани.

Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН, аутори се позивају да предају и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.

Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија за радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру секције за МО.

Посебно се позивају и биће стимулисани студенти редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.

Рад за Конференцију мора бити технички обрађен према Упутству за ауторе.

Овде можете скинути комплетно упутство ауторима радова у MS Word DOC и Adobe PDF формату на српском језику (ради се о модификованом IEEE Transactions формату; упутство за рад на енглеском наћи ћете на страницама ИцЕТРАН-а).

Уколико за слагање рада користите шаблон (template) за ауторе у MS Word верзији, обратите пажњу на то да можете искористити стилове уграђене у њега (наслов рада, наслов, институција, формуле, потпис слике, референца итд.).

Радови се подносе у електронској форми (MS Word DOC или Adobe PDF формат), најкасније до 31. марта.
Одабир радова
Радови поднети за Конференцију подлежу рецензији стручних секција. Ако је рад прихваћен условно (рецензенти су обавезали ауторе да изврше мање исправке у раду), потребно је да коначна верзија рада у електронској форми стигне у секретаријат ЕТРАН-а најкасније до 31. маја.
Зборник радова
Рад прихваћен за Конференцију може изложити само аутор или коаутор рада. У супротном рад не може бити изложен нити штампан у Зборнику радова. Рад саопштен на Конференцији биће објављен у целини у CD зборнику радова уколико је за њега уплаћена котизација.