Добитници

Награде за најбоље радове 2015
Награде Друштва за ЕТРАН додељују се за најбољи рад на секцији, као и за најбољи рад младог истраживача на секцији. Кандидати се равноправно бирају између аутора са обе конференције које организује Друштво (ЕТРАН и ИцЕТРАН). Жири за награду је председништво секције, а предлоге за награде могу дати председавајући на седницама.
1. Најбољи рад на секцији
Додељује се максимално 1 награда по секцији.

 • AK2.5 Филип Пантелић, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић, Ања Грумић, "Ефективна апсорпциона моћ као функција просторног положаја апсорбера"

 • AП1.1 Никола Бошковић, Бранка Јокановић, Member IEEE, Franco Oliveri, Dario Tarchi, "Штампани антенски низ за FMCW радар на Ку опсегу"

 • AУИ1.4 Милош Станковић, Срђан Станковић, Karh Henrik Johansson, "Distributed blind calibration of sensor networks: an asynchronous algorithm"

 • EE2.1 Младен Терзић, Драган Михић, Слободан Вукосавић, "Утицај материјала ротора на карактеристике високобрзинског асинхроног мотора мале инерције"

 • EKИ1.4 Милутин Нешић, Стефан Ивановић, Амела Зековић, Славица Маринковић, Бранко Томчик, Братислав П. Маринковић, Борислав Хаџибабић, "Emulation of a memristor element using a programmable microcontroller device"

 • EЛИ1.4 Иван Јевтић, Радивоје Дурић, "Low power 65 nm CMOS LNA for 77 GHz automotive radar"

 • MЛ2.2 Марјан Урекар, Марина Булат, Бојан Вујичић, Драган Пејић, "Композитни еталонски отпорник за еталонирање мерних претварача у лабораторијским условима"

 • MOИ2.2 Саша Марјановић, Васа Радонић, Јован Матовић, Весна Црнојевић-Бенгин, "Stabilization of the jet in cone-jet mode in electrospraying for microfluidic applications"

 • MT1.4 Небојша Војновић, Бранка Јокановић, Милош Радовановић, "Независно померање резонанси у правоугаоном ЕНЗ таласоводу"

 • НM1.2 Ненад Радић, Бошко Грбић, Стеван Стојадиновић, Растко Василић, Ненад Тадић, Пламен Стефанов, "Pt-Ba-Al2O3 превлаке на челичним фолијама добијене спреј пиролизом"

 • РОИ4.6 Claudio Ongaro, Завиша Гордић, "Robot tool centre point calibration using analysis of images from orthogonal planes"

 • РT2.2 Дејан Нађ, Милан Кнежевић, Ненад Јовановић, Милан Бјелица, "Интеграција видео репродукције у 3Д графички кориснички интерфејс за сет-топ бокс уређаје"

 • TEИ2.4 Милутин С. Давидовић, Сања М. Бјековић, Игор А.Томић, "On the impact of network load on LTE network downlink performance"
2. Најбољи радови младих истраживача
Додељује се максимално 1 награда уколико су на секцији изложена 24 рада или мање, односно максимално 2 равноправне награде ако је излагано више од 24 рада. Ако има мање од 9 излаганих радова на секцији или мање од 3 рада младих истраживача, награда се не може доделити.

 • AK1.8 Ђорђе Гроздић, "Компарација техника нормализације кепстралних коефицијената у аутоматском препознавању шапата"

 • AП1.4 Александра Крнета, "Анализа аксијално симетричних жичаних антена коришћењем егзактног језгра интегралне једначине електричног поља"

 • AУ1.5 Жарко Зечевић, "Нови метод за естимацију фреквенције небалансираног трофазног напонског система"

 • EE1.4 Драган Ћетеновић, Александар Ранковић, "Прорачун снаге на излазу фотонапонских панела применом вештачких неуралних мрежа"

 • EKИ1.3 Богдан Марковић, "Efficient realization of Farrow structure for sampling rate change on FPGA platform"

 • EЛ1.2 Миљан Петровић, "Реализација универзалног генератора периодичних секвенци на FPGA чипу"

 • MЛ3.7 Михајло Татовић, "Даљинско мерење метеоролошких података применом ардуино платформе"

 • MЛ3.8 Марина Булат, "Снимање динамичке петље хистерезиса осцилоскопом"

 • MOИ3.1 Александар Демић, "Analysis of the influence of external magnetic field on transition matrix elements in quantum well and quantum cascade laser structures"

 • MTИ1.5 Милош Костић, "Compact TLM model of dispersive anisotropic carbon-fibre material"

 • РOИ3.5 Милица Вујовић, "Mechanical design of robot head with ability to express emotional gestures"

 • РT1.3 Угљеша Мићић, "Један приступ аутоматском испитивању Ц компајлера за дигиталне сигнал процесоре"

 • TEИ1.3 Михаило Весовић, "Parallel Single Source Shortest Path Algorithm with Parallel Vertex Traversal"

 • ВИИ.2.5 Миломир Татовић, "One implementation of protocol for keys distribution over public channels"